Vandaag geopend van 08.00 tot 17.00

Onafhankelijke mondzorg

Bel mij terug

Telefoonnummer*
 

Onafhankelijk mondzorg wil zeggen dat wij er alles aan doen om de relatie met u zuiver en geïnformeerd te houden. Wij werken graag op basis van wederzijds vertrouwen.

Er zijn partijen die willen inbreken in deze relatie met u. Zij trachten zich te positioneren tussen u en uw behandeld tandarts door zich voor te doen als bemiddelaars en belangenbehartigers. Een bekende 'belangenbehartiger' is de ziektekostenverzekeraar die zich voordoet als 'zorgverzekeraar.' Zij willen graag een contract afsluiten met uw tandarts. Op deze wijze doen zij alsof uw belangen behartigen. Feitelijk is het hen alleen te doen om de eigen financiële belangen veilig te stellen.

De tandarts met een contract kan geen onafhankelijke mondzorg meer leveren. Wij van Idente Mondzorg hebben geen contract met verzekeraars. Wij willen geen ruis op de lijn met u. Wij willen geen inbrekers in de relatie met u. Wij werken graag op basis van vertrouwen. Wij werken graag onafhankelijk om van u een deskundige te kunnen maken van uw eigen mondgezondheid. Op den duur kunt u meedenken en beter meebeslissen wat er kan of gaat gebeuren in uw mond. Hoe beter u geïnformeerd bent, hoe zelfstandiger u beslissingen kunt nemen.

Idente mondzorg werkt als eerste kliniek voor mondzorg met een videopresentatie van de situatie in uw mond. Met een videoboodschap die u kunt downloaden en thuis nog rustig kunt bekijken. Wij zijn ook de eerste kliniek die binnenkort start met een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). U heeft dan ten alle tijde toegang tot uw mondgezondheidsdata. Op deze wijze wordt u een deskundige van uw mond. U heeft geen externe 'bemiddelaar' nodig.

Wij onderschrijven de volgende stellingen.

  1. Patiënten moeten er op kunnen vertrouwen dat een tandarts op basis van zij afgelegde beroepseed naar eer en geweten handelt.
  2. Wanneer derden eisen stellen die de tandarts onder druk zetten, dan zal hij alle in het werk moeten stellen om er voor te zorgen dat hij zijn beroepseed kan nakomen.
  3. De beidsvisie van de Stichting Onafhankelijke Hulpverlening biedt ruimte om aan deze beroepseed voor 100% tegemoet te komen.
  4. Een tandarts-patiëntrelatie komt uit vrije wil tot stand. De mate van vertrouwen is een maat voor de kwaliteit van de relatie.
  5. Vertrouwen heeft alles te maken met onafhankelijkheid en een open communicatie.
  6. Een KOM-tandarts wil het beste voor zijn patienten en zal daarom alle medewerking verlenen om een eventuele klacht op te lossen. Wanneer dit om welke reden dan ook niet mogelijk is binnen de bestaande relatie, dan zal hij zich teallen tijde neerleggen bij een uitspraak van de daartoe ingestelde klachtenbehandeling.
  7. Een KOM-tandarts stelt zich open voor een intercollegiaal toetsingsprogramma ten behoeve van de kwaliteit naar Europees voorbeeld en richtlijnen. Deze toetsing zal de klinische mondgezondheid betreffen in combinatie met het medische dossier bij die patiënten die dat wensen of daar geen bezwaar tegen hebben.

 

Terug