Vandaag geopend van 08.30 tot 21.00

COVID-19

Bel mij terug

Telefoonnummer*
 
Update 21 april 2020.
Na de persconferentie van de Minister President Rutte zullen wij mede op advies van het RIVM ten opzichte van de update van 6 april het aantal en typen behandelingen verder uitbreiden. Sommige complexe behandelingen en uitgebreide behandelingen zoals het plaatsen van implantaten stellen wij nog uit. Mocht u hoesten, of verkouden zijn maak dat vooraf telefonisch kenbaar (triagegesprek).

Uit de persconferentie blijkt bij monde van de Minister President dat tandartspraktijken niet dicht hadden gehoeven voor reguliere tandheelkunde zorg. De gebruikelijke hygiëne- en beschermingsmaatregelen waren al afdoende. Tandartsen zijn altijd al op hun hoede voor kruisbesmettingen.

De genomen extra hygiënemaatregelen zoals verwoord in de update van 6 april zullen wij echter handhaven.

Nadrukkelijke wijzen wij u er op dat onze hygiëneprotocollen voldoen aan de hoogste standaarden van het RIVM. Deze vindt u uitgewerkt hier.

Update 6 april 2020.
 • In verband met het Coronavirus is de kliniek voor tandheelkunde Idente Mondzorg open voor spoedgevallen. Vanaf 6 april 2020 zullen wij een beperkte set reguliere behandelingen hervatten. Daarbij vermijden wij zo maximaal mogelijk behandelingen die aerosolen produceren.
 • Voor tandartsen geldt het advies van de beroepsverenigingen alleen spoedgevallen te behandelen bij patiënten die niet hoesten, geen koorts hebben en niet ziek zijn. De overheid heeft Coronamaatregelen verlengt tot 28 april, maar zegt daarbij niets over de mondzorg.
 • Weliswaar behoren tandartsen tot de zogenaamde contactberoepen maar door de hygiënemaatregelen die tandartsen al standaard nemen (WIP-richtlijn, het dragen met mondmaskers en handschoenen), heeft de beroepsgroep een voorsprong en gewend om te gaan met besmettingsgevaar, met name het voorkomen van kruisbesmetting. De speciaal genomen sluitingsmaatregelen voor restaurants en contactberoepen (kapperszaken masseurs, visagisten, nagelstylisten/nagelstudio) gelden dus niet voor tandartsen.

Overwegingen.

 • Als er één plek op aarde is waar men zich al jaar en dag bewust is van het risico van besmetting door aerosol dan is het wel de mondzorgpraktijk. Mondzorgverleners zijn gehouden om de adviezen zoals die in de Richtlijn Infectiepreventie Mondzorgpraktijken (WIP-richtlijn) zijn neergelegd stringent te volgen. De toepassing van de richtlijn wordt daar ook door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) steekproefsgewijs gecontroleerd. De richtlijn is bedoeld om aan de ene kant de behandelaar te beschermen en anderzijds kruisinfectie onder patiënten te voorkomen. In de richtlijn is vast gelegd hoe de mondzorgverlener zichzelf moet beschermen. Denk daarbij aan (steriele) wegwerphandschoenen, chirurgisch mondneusmasker, (steri)sleeves om slangen, een beschermbril en in geval van chirurgische ingrepen ook mutsen. De kleding van de zorgverlener moet schoon zijn en het instrumentarium wordt gedesinfecteerd en zo nodig gesteriliseerd. Sterilisatoren moeten aan hoge eisen voldoen zodat ook holle ruimte worden gesteriliseerd. Voor instrumenten zoals hoekstukken zijn er speciale sterilisatoren. De behandelruimte wordt goed schoongehouden en oppervlakken worden tussen patiënten door gereinigd met alcohol en in chirurgische gevallen afgedekt met speciale doeken. Dit is slechts een greep uit de maatregelen die elke dag weer door het hele jaar heen voor iedere patiënt getroffen worden om op een verantwoorde wijze met aerosol om te gaan. Ter illustratie, het woord aerosol komt er maar liefst 31 keer in de WIP-richtlijn voor.
 • Belangrijkste reden tot het sluiten van mondzorgpraktijken is het hoge verspreidingsrisico's van het coronavirus te reduceren om de medische zorg niet te ontwrichten doordat er te veel mensen op de intensive care van ziekenhuizen terecht zouden komen. Hierbij is geen rekening gehouden met reeds hoge kwaliteit van infectiepreventie in de mondzorgpraktijk. Wat heeft gespeeld is dat de virulentie van het coronavirus erg hoog bleek en er een te kort aan persoonlijke beschermingsmiddelen was ontstaan waardoor zorgverleners niet meer de zorgvuldige praktijkhygiëne konden waarborgen.

Met het nemen van extra hygiënemaatregelen boven de reeds in de kliniek geldende standaard maatregelen conform de Richtlijn Infectiepreventie Mondzorgpraktijken, kunnen wij naast spoedbehandelingen ook reguliere patiënten behandelen. Hierbij nemen wij het volgende in acht.

 1. Heeft u koorts of heeft u koorts gehad in de afgelopen 14 dagen?
 2. Heeft u luchtwegproblemen gehad zoals hoesten of benauwdheid in de afgelopen 14 dagen?
 3. Bent u de afgelopen 14 dagen in een gebied geweest met een verhoogd risico voor besmetting met het coronavirus?
 4. Bent u de afgelopen 14 dagen in contact geweest met iemand die positief getest is op het corona virus?
 5. Bent de afgelopen 14 dagen in nauw contact geweest met minstens twee mensen met luchtwegproblemen of koorts?
 6. Heeft u recent een bijeenkomst bezocht met voor u onbekende mensen?

Moet u op een van bovenstaande vragen ja beantwoorden, dan verzoeken wij 14 dagen onze kliniek niet te bezoeken. Heeft u in deze periode een afspraak staan, dan verzoeken wij u deze af te bellen. Heeft u daarna geen ziekteverschijnselen, hoest u niet en bent u niet benauwd, dan kunt bellen voor een afspraak. Tijdens uw bezoek zullen wij uw lichaamstempratuur opmeten en ondertekent u een verklaring met betrekking tot de 6 bovenstaande vragen.

Tot nader order verrichten wij naast spoedgevallen alleen de volgende reguliere behandelingen.

  • Periodieke controles.
  • Het maken van röntgenfoto's.
  • Het uitvoeren van extracties.
  • Intakegesprekken.
 • Naast de standaard hygiënemaatregelen nemen wij extra maatregelen. Zo volgen wij bij iedere behandeling het chirurgische protocol. Dat betekent een steriel chirurgisch behandeltenue en dragen bescherming voor ogen, neus en mond. Het zogenaamde "maanpak."
 • Wie komen er voor reguliere behandelingen in aanmerking?
   1.  U bent niet ouder dan 70 jaar en gebruikt geen medicijnen.
   2.  U bent niet ziek, u hoest niet, niet verkouden en u heeft geen koorts.
 • Via telefonisch overleg zullen wij bepalen of u in aanmerking komt voor behandeling.
 • Wij zullen u vragen uw handen te wassen en uw mond te spoelen met chloorhexidine.
 • U zal worden verzocht bij binnenkomst uw handen te wassen. Wanneer u ziet dat er 2 personen in de wachtkamer zijn wordt u verzocht buiten te wachten.
 • Kom zo mogelijk alleen. Alleen gezinnen kunnen gezamenlijk komen.
 • Neem alle bekende hygiënemaatregelen in acht. Houdt 1,5 meter afstand, was uw handen regelmatig en hoest in uw arm bij uw elleboog.

Door de kiezen voor een 'intelligent opening up' zijn wij in staat een beperkte groep reguliere patiënten te behandelen. Van intelligent op slot naar intelligent van slot. 

Meer informatie vindt u hier.

Informatie van de overheid.

Terug