Vandaag geopend van 08.30 tot 21.00

Implantaten

Bel mij terug

Telefoonnummer*
 

 

 

Implantaten (J-codes)

Overheadkosten implantaten

€ 171,85

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

€ 97,25

Onderzoek, diagnose en behandelplan

Initieel onderzoek implantologie

€ 63,56

Verlengd onderzoek implantologie

€ 97,79

Proefopstelling

€ 132,01

Implantaatpositionering m.b.v. CT-scan

€ 44,00

Pre-implantologische chirurgie

Plaatsen botvervangers in extractie wond

€ 19,56

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

€ 234,69

Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting

€ 146,68

Preparatie donorplaats

€ 132,01

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

€ 141,79

Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting

€ 68,45

Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik

Kostprijs

Pre- en per-implantologische chirurgie:

Vrijleggen foramen mentale

€ 29,34

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

€ 83,12

Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft

€ 78,09

Aanvullende ophoging bodem bijholte

€ 127,12

Ophogen bodem bijholte orthograad

€ 58,67

Toeslag esthetische zone

€ 63,56

Implantologische chirurgie

Plaatsing eerste implantaat, per kaak

€ 223,44

Plaatsing elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond

€ 92,41

Plaatsing elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond

€ 105,65

Plaatsing eerste Healing Abutment (wondheler)

€ 73,34

Plaatsing volgende Healing Abutment (wondheler)

€ 34,71

Gecompliceerde verwijdering implantaat

€ 161,35

Verwijderen implantaat

€ 32,27

Vervanging eerste implantaat

€ 223,55

Vervanging volgend implantaat

€ 92,41

Diversen

Bindweefseltransplantaat per donorplaats

€ 102,68

Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef

€ 112,45

Kosten implantaat

€ 314,04

Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meeting

€ 9,78

Mesostructuur

Twee magneten/drukknoppen

€ 151,57

Elke volgende magneet, drukknop

€ 34,23

Staaf tussen twee implantaten

€ 200,46

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

€ 63,56

Plaatsen opbouw t.b.v. implantaatkroon

€ 24,45

Prothetische behandeling na klikgebit

Boven- en onder klikgebit

€ 503,60

Onder-klikgebit

€ 327,58

Boven-klikgebit

€ 327,58

Omvormen klikgebit

€ 97,79

Omvormen klikgebit bij staven tussen twee implantaten

€ 127,12

Omvormen klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

€ 146,68

Omvormen klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

€ 171,13

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

€ 83,12

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten

€ 107,56

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten

€ 132,01

Nazorg implantologie

Specifiek consult nazorg implantologie

€ 53,78

Uitgebreid consult nazorg implantologie

€ 88,01

Prothetische nazorg

Opvulling zonder staafdemontage

€ 136,90

Opvulling met staafdemontage op twee implantaten

€ 171,13

Opvulling met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 195,57

Opvulling met staafdemontage op meer dan vier implantaten

€ 220,02

Repareren zonder staafdemontage

€ 53,78

Repareren met staafdemontage op twee implantaten

€ 102,68

Repareren met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 127,12

Repareren met staafdemontage op meer dan vier implantaten

€ 151,57

Verwijderen en vervangen drukknop

€ 24,45

Verwijderen en vervangen steg

€ 45,47

Ketenzorg implantologie

Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit

€ 497,73

 

 

 

Lees meer over implantologie bij Idente Mondzorg Gorinchem.

Terug