Vandaag geopend van 08.30 tot 21.00

Intakegesprek

Bel mij terug

Telefoonnummer*
 
 • De intake van nieuwe patiënten bij Idente Mondzorg is uniek in Nederland. Dit betekent dat u nog nooit op deze wijze bent geïnformeerd en onderwezen door een tandarts.
 • U bent waarschijnlijk gewend dat het kennismakingsgesprek kort duurt, er eventueel röntgenfoto's worden gemaakt, een mondonderzoek plaatsvindt, de behandelmogelijkheden worden besproken en een behandelplan opgesteld. Zo doen wij het dus niet.
 • Wanneer u zich voor de eerste keer als nieuwe patiënt bij ons aanmeldt zullen wij niet meteen behandelen. Daar is het intakegesprek niet voor. Bovendien is er voor behandeling eerst een getekend zorgplan nodig. Dit geldt niet voor acute pijnklachten.

Het intakegesprek bij Idente Mondzorg.

 • Het intakegesprek duurt 2 uren over 2 consulten. Het eerste consult is bedoeld om persoonlijk kennis te maken, vragen over uw (medische) achtergrond te stellen, zonodig relevante vragenlijsten in het vullen en inzicht te verweven in uw mondgezondheid. Er volgt een mondonderzoek, 5 lichtfoto's met een spiegelreflexcamera, twee kleine röntgenfoto's en indien nodig een overzichtsröntgenfoto (OPT) gemaakt.
 • De lichtfoto's en overzichtsröntgenfoto worden aan u getoond op grootbeeldscherm. U zit in de tandartsstoel en kijkt naar een groot beeldscherm en wij nemen u mee als ware het op safari in uw mond. Uw gebit en mondholte ziet u uitvergroot.
 • Zie daar het 'personeel' in uw mond. Zij, uw tanden en kiezen, hebben recht op een veilige werkplek. U bent de baas, wij zijn de 'vakbondsleiders.' Samen gaan wij voor een goede 'CAO.'
 • Wat volgt is opdoen van achtergrondkennis over wat er te zien is. Acute - en chronische mondproblemen worden u getoond, uitgelegd hoe deze ontstaan en het belang van tijdige behandeling. Acute problemen zijn bijvoorbeeld gaatjes, pijnklachten, ontstoken tandvlees, afgebroken vullingen. Bij chronische mondproblemen moet u denken aan gebitsslijtage, teruggetrokken tandvlees, scheve tanden, een diepe beet, klemmen, knarsen, de gevolgen van uitgezakte en eerder getrokken kiezen voor kaakbot en kauwvermogen.
 • In deze fase van het intakegesprek gaat het er om u op een andere wijze kennis te laten maken met uw algeheel kauwstelsel (tanden, kiezen, tandvlees, kaakbot, kaakgewricht). Het gaat hier niet alleen om voorlichting, maar met name om kennisoverdracht en achtergrondkennis. De bedoeling is u een deskundige te maken van uw eigen mondgezondheid. U krijgt niet alleen inzicht in de huidige staat, maar vooral ook de toekomstige staat van gebit en omliggende structuren. Kennis is macht.
 • Op dit punt een intermezzo. De filosofie achter onze benadering is niet moeilijk. Hoe beter geïnformeerd en hoe meer achtergrondkennis, hoe gemotiveerder u bent er alles aan te doen om uw gebit en omliggende structuren in lengte van jaren gezond en stabiel te houden. Wij maken niet alleen onderscheid tussen acute- en chronische problemen, maar ook tussen voorlichting en achtergrondkennis. Voorlichting is vooral praktisch, hoe bijvoorbeeld te poetsen. Een half jaar later blijkt het poetsen niet goed te gaan. Opnieuw poetsinstructie is zinloos want u weet al hoe het moet. Wat u nodig hebt is achtergrondkennis. Hoe plak werkt, de samenstelling, wat het doet met glazuur en tandvlees. Wat blijkt, hoe meer achtergrondkennis hoe beter u gaat poetsen. Op eenzelfde wijze is het onderscheid tussen acute- en chronische problemen relevant. Wanneer een doorsnee tandarts het heeft over 'behandelmogelijkheden' dan doelt hij uitsluitend op de behandeling van acute gebitsproblemen. Aan chronische gebitsproblemen wordt hoe dan ook geen aandacht geschonken. U heeft immers geen last en wat niet weet wat niet deert. Het fundamentele verschil tussen Idente Mondzorg en reguliere huis-tuin-en-keuken tandartsen.
 • Na het onderzoek, informatie verzamelen en uitleg wordt een tweede afspraak ingepland. In de tussentijd wordt als voorbereiding voor het tweede bezoek een zorgplan gemaakt met verschillende te bespreken behandelmogelijkheden. In een mondzorgpaspoort wordt vastgelegd welke acute - en chronische problemen bij u in de mond aanwezig zijn.
 • Dit document omvat een analyse hoe uw mondgezondheid er voor staat, met welke toekomstige ontwikkelingen rekening moet worden gehouden en is onderdeel van een videopresentatie, waarin al het besprokene is samengevat. Na het te hebben gedownload kunt u thuis het hele eerste bezoek nog eens op uw gemak bekijken en beluisteren. Op deze wijze wordt u nog eens van dichtbij geconfronteerd met uw gebit. En dit dames en heren, maakt een intake bij Idente Mondzorg zo boeiend.
 • Tijdens het tweede bezoek hebben wij het met u over de behandelmogelijkheden. U heeft ondertussen zoveel kennis van uw mondgezondheid dat u kunt meepraten en meedenken. Het zorgplan omvat een behandelplan voor de acute problemen en een behandelplan voor de chronische problemen. Tenslotte worden op uw verzoek bijpassende begrotingen gemaakt die u na bedenktijd digitaal kunt ondertekenen. Hierna kan de behandeling van start.

Kort en goed. Het intakegesprek.

 • Kennismaken, algemene informatie.
 • Mondonderzoek, lichtfoto's Röntgenfoto's.
 • Presentatie van bevindingen.
 • Mondzorgpaspoort, videoboodschap.
 • Bespreken behandelmogelijkheden.
 • Bedenktijd.
 •  Afspraken tot behandeling.
Omtrent de kosten van de intake verwijzen wij u naar het eerste-tandartsbezoek.

Inschrijven bij Idente Mondzorg.

Terug naar wie wij zijn.

Terug