Vandaag geopend van 08.30 tot 21.00

Open brief aan tandarts en patient.

Bel mij terug

Telefoonnummer*
 

 

Samenvatting.

Het samengaan van KNMT en de ANT is een moreel-bestuurlijke catastrofe. De KNMT heeft door de overname succesvol de raison d'être van de ANT tenietgedaan: het noodzakelijke tegengeluid. Het argument om samen sterk een vuist te maken naar de overheid is niet geloofwaardig. Problemen waarmee de mondzorg zich geconfronteerd ziet komen niet van buiten af, maar voornamelijk van binnenuit. Rondom de KNMT cirkelen stakeholders die de mondzorg in en onwenselijke richting beïnvloeden. De KNMT nieuwe stijl behartigt voornamelijk de belangen van Private Equity en ketentandheelkunde. Dit gegeven zal ten koste gaan van een divers tandheelkundig aanbod. Praktijkeigenaren die de mondzorg op bijzondere, innovatieve en niet-reguliere wijze beoefenen, mogen zich afvragen waarom ze ook alweer lid zijn geweest van de ANT. De oproep wordt gedaan om de belangen van tandartspraktijken onder te brengen in een nieuwe onafhankelijke beroepsorganisatie.

(Meer informatie over uitgangspunten voor de nieuwe beroepsorganisatie voor tandartsen vindt u hier.)

Felicitaties KNMT.

Wij feliciteren de beroepsvereniging van tandartsen de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde, de KNMT en haar stakeholders met de succesvolle annexatie van de andere beroepsvereniging van tandartsen de Associatie Nederlandse tandartsen, de ANT. Een historische overwinning op alle tandartsen die ooit lid werden van de ANT. Dit alles mede mogelijk gemaakt door de voorzitter van de ANT, die in ruil nu vicevoorzitter mag zijn. Wij feliciteren de KNMT als enige overgebleven, alles overheersende, alles controlerende en alles bepalende partij in tandheelkunde en mondzorg. De toekomst van de mondzorg staat op het spel.

KNMT en haar Stakeholders.

Als om een zwart gat cirkelen rond de KNMT velerlei (commerciële) partijen als objecten aangetrokken tot definitiemacht. Van opleider, praktijkbouwer, universiteit, dentale marketing platform, tandheelkundige vereniging, KRT, FTWV tot Private Equity. Ze zijn allen vertegenwoordigd. De industrie rondom il Capo van de mondzorg is in de loop der jaren uitgedijd. De toekomst van de mondzorg staat op het spel.

De neergang van het opleiding tot tandarts.

Ze kunnen alleen nog maar gaatjes vullen en tandsteen krabben. De jeugd van tegenwoordig. Ze durven niet meer voor zichzelf te beginnen. Zo onderopgeleid zijn ze. Als je met z’n drieën moet afstuderen op een wortelkanaalbehandeling is dat natuurlijk diep triest. Tandarts? Consultant zal je bedoelen die de tandheelkunde niet in al haar facetten kan uitoefenen.

Nauwelijks klinisch geëquipeerd moeten ze het maar in de praktijk leren is het nieuwe credo. Maar wacht, er komt een limousine voorrijden. Private Equity nodigt je uit plaats te nemen. De toekomst van de mondzorg staat op het spel.

De coup van de keten. Aandeelhouderstandheelkunde.

Door de jaren heen als paddenstoelen uit de grond. De verrijzenis van de tandartsketen. Ook wel intensieve tandartshouderij genoemd. De tandarts als ondernemer. En hoe? Met veel marketing geweld kopen ze ten koste van een gevarieerd marktaanbod de ene praktijk na de andere op. Private Equity op z’n best. Sprinkhanen en kaalvreters scheuren door het fijnmazig en divers weefsel van tandartspraktijken in Nederland.

Glazen paleizen met de ‘X-factor’ rijzen op uit het landschap waar jonge tandartsen, in de watten gelegd, met onvoldoende kennis van zaken te werk worden gesteld naar het model van de intensieve veehouderij. Dachten wij dat dit model zijn langste tijd had gehad. In de tandheelkunde is het big business. Wie heeft de mooiste tandartspraktijk en de langste?

De patiënt. Waar is die gebleven? Bedoelt u de holte met tanden met tandvlees waar omzet uit te halen valt ter meerdere eer en glorie van de aandeelhouder? De toekomst van de mondzorg staat op het spel.

De KNMT als Secretariaat van Private Equity.

Het is publiek geheim dat de annexatie van de ANT door de KNMT is geschied in opdracht van Private Equity. Ruzie maken en elkaar vliegen afvangen tijdens de pandemie, daar zit het buitenlandse kapitaal niet op te wachten. Van haviken tot tortelduifjes in vijf minuten. Een begrijpelijke omslag. Los van de propaganda en communicatie over ‘sterker staan’ en ‘een vuist maken’ richting overheid, populair gezegd het betere bullshitting, was de pandemie een uitstekende gelegenheid om ‘samen’ op te trekken en dekmantel voor de al langer gekoesterde wens van keten en big office, primaire stakeholders in wandelgang en aan de bestuurstafel van de KNMT. Never waiste a good crisis zullen ze gedacht hebben. Waar macht geconcentreerd, is corruptie het resultaat. De toekomst van de mondzorg staat op het spel.

staat van de mondzorg

De grote kaalslag kan beginnen.

De grote kaalslag in de mondzorg kan beginnen. Beoefent u de mondzorg op bijzondere patiëntgerichte of niet-reguliere wijze? Neemt u alle tijd voor uw patiënten, neemt u ze mee op safari in de mond? Bent u bijvoorbeeld voor Slow Dentistry, dan zult u het vanaf volgend jaar lastig krijgen. En wilt u niet van de weeromstuit uw goedlopende, kwaliteitsgerichte mondzorgpraktijk afstaan aan de zich opdringende keten of bent u nog niet weggeconcurreerd, dan worden de eisen en verplichtingen wel stringenter zodat u uiteindelijk toch maar uw portie aan Vicky verkoopt. Dit is geen marktwerking maar machtwerking van de stakeholders. Zo gaan die dingen.

Binnen 15 jaar zal de kaalslag afgerond zijn en het mondzorglandschap, platgeslagen, voornamelijk nog bestaan uit een paar ketens waar ter meerdere eer en glorie van aandeelhouders one size fits all tandheelkunde de norm is. In een landschap van intensieve tandartshouderij zal de marketingcommunicatie van het Secretariaat spreken over een ‘autonome’ ontwikkeling. FTWV en KRT, trouwe dienaren van het businessconcept, zorgen voor beperking van de toegang tot adequate klinische kennis, zodat u, als u dan al niet voor een keten werkt, in de nabije toekomst uw patiënten niet langer zelfstandig, in de volle omvang kunt behandelen en dat u, meer dan nu, wel moet verwijzen naar die anonieme ‘erkende’ en ‘gedifferentieerde’ partiële kennishebber. De toekomst van de mondzorg staat op het spel.

Het einde van de tandarts – patiëntrelatie.

Dat waren nog eens tijden. De patiënt en zijn tandarts. Tegenwoordig is het van patiënt – anonieme partiële kennishebber. Vluchtig en nog niet bekomen van de ene, zit weer iemand anders te knoeien in de mond. De verhouding tot de patiënt is niet langer relationeel, maar transactioneel. Voor de patiënt, tegenwoordig rondgetikt van de een naar de ander onder het gesternte kwaliteit, verwijzen, ‘gedifferentieerd’ of ‘erkend’ zijn, is vervreemding, verlies van overzicht en ontheemding het resultaat. Verdeel en heers, begrijpt u? Ach, die patiënt van tegenwoordig is uiteindelijk toch maar een rij tanden met tandvlees. De patiënt als mens? De toekomst van de mondzorg staat op het spel.

Aan de tandarts.

Collega, denkt u nou echt dat de KNMT uw belangen behartigt? Nu is het mijn beurt om te glimlachen. ‘Bestuurlijke belangenbehartiging’ noemen ze dat daar in Nieuwegein. U weet wel, het bestuur behartigt haar eigen belangen. Misschien dat er voor u een kruimel van tafel valt. De KNMT is in handen gevallen van Private Equity en gewoon een bedrijf met zo haar eigen belangen en prioriteiten, die succesvol met marketingcommunicatieve trucjes de achterban onder de duim weet te houden.

Wat u als naïef lid moet gaan beseffen is dat de KNMT niet langer de belangenbehartiger is van uw speciaalzaak, maar van de grootgrutter en het grote geld. Zal het uw tijd wel duren? Après moile déluge? Misschien bent u lid geweest van de ANT en weet u diep in uw hart dat een megalomane KNMT niet goed is voor de diversiteit in de mondzorg.

De naar buiten gerichte common enemy - strategie die de KNMT en de ANT altijd hebben gehanteerd (de vijand is politiek, overheid, verzekeraar, er moet gelobbyd worden in Den Haag et cetera et cetera) heeft de aandacht effectief afgeleid van de problemen binnen de mondzorg. Veel gaat er mis. Tandartsverenigingen maken tegenwoordig ten onrechte commercieel onderscheid tussen ‘erkende’ en ‘niet erkende’ tandartsen. Het onderwijsniveau van de opleiding tot tandarts is ondermaats. De tandarts wordt steeds dommer en als consequentie door het KRT gedegradeerd tot ‘algemeen practicus’ om zo ruimte te maken voor de wettelijk niet erkende 'gedifferentieerde' tandarts. Bedreigd van ‘bovenaf’ door ‘gedifferentieerde’ tandartsen en van ‘onderaf’ door mondhygiënisten en andere vage participanten in de patiëntenbehandeling. Het niveau van het nascholingsonderwijs in Nederland is bedroevend laag en je kunt er KRT-punten voor krijgen ook. Om trots op te zijn. Kennis wordt opgesloten achter de voordeur van ‘gedifferentieerdheid’ en het verwijsfetisjisme is uit de hand gelopen. Alles is tegenwoordig multidisciplinair terwijl het interdisciplinair zou moeten zijn. Bovenstaande noemt de huidige voorzitter van de KNMT een 'positieve ontwikkeling'. Wij vinden het een toonbeeld van diepe misère in de mondzorg dat begint bij de lage klinische instapvaardigheid van jonge tandartsen. Onze jonge collegae zijn aldus een makkelijk prooi gebleken voor een kleine maar invloedrijke en kapitaalkrachtige groep stakeholders die thans, met de annexatie van de ANT door de KNMT, ook nog eens de macht heeft gegrepen aan de bestuurstafel van de mondzorg. En dan weet u dat een nieuw tegengeluid, nieuwe tegenmacht, maar nu effectief, onvermijdelijk is. Al was het maar in het belang van de patiënt. De toekomst van de mondzorg staat op het spel.

Aan de patiënt.

Misschien begrijpt u er niet zo veel van. Maar u ervaart het wel. Gekatapulteerd van de ene naar de andere vage partiële kenniswerker die even bij u zijn of haar kunstje komt doen. Steeds weer een ander vluchtig hoofd boven uw hoofd. Flitstandheelkunde.

Ontheemd, vervreemd en verweesd in glazen paleizen, geen tijd voor een toekomstgerichte analyse van uw mondgezondheid. Het credo: hier, nu, low skill bulk en tempo. Uw tandarts kan niet langer de tandheelkunde in de volle omvang uitoefenen. U moet ’verwezen’ worden. Verdeel en heers, snapt u? Dat is de intensieve tandartshouderij, ook wel bekend als ketentandheelkunde. Dat is de mondzorg van de toekomst.

Aandacht van uw tandarts, onafhankelijkheid, geduld, uitleg, expertise, overzicht, senioriteit, slow dentistry en compassie. Het is er allemaal niet meer bij. U kunt er wel wat aan doen. Kies niet voor een anonieme grootprakijk vol met partiële kennishebbers. Kies niet voor een tandartspraktijk met meer dan zes behandelkamers. Mijdt tandartspraktijken die onderdeel zijn van een tandartsketen waar tandartsen niet onafhankelijk zijn en niet samen met u de beste afweging kunnen maken. Zo kunt u de toekomst van de mondzorg menswaardig houden.

Hoe nu verder?

De KNMT is een syndicaat geworden waar slechts een kleine maar machtige groep stakeholders het voor het zeggen heeft. De mondzorg die zij naar de toekomst willen vormgeven, is niet de mondzorg waar onze patiënten op zitten te wachten. Een krachtig antwoord zal moeten worden geformuleerd, niet alleen door tandartsen, maar vooral door de patiënt zelf. Op zoek naar luizen in de pels van de KNMT om de diversiteit van het mondzorgaanbod te garanderen door het tot stand brengen van een separate onafhankelijke beroepsorganisatie die de belangen behartigt van de bijzondere en onafhankelijke (groeps)praktijk. 

Niet alle tandartsen staan te applaudisseren bij het verdwijnen van de ANT. Een deel haalt zijn of haar schouders op en gaat over tot de orde van de dag. Een ander deel vindt net als wij de ontwikkelingen zorgwekkend en een alleenheersende partij als de KNMT ongewenst. Met die tandartsen komen wij graag in contact om van gedachten te wisselen op welke wijze de belangen van zowel patiënten als onafhankelijke tandartsen veiliggesteld kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

V. Guicherit, onafhankelijk tandarts. Voor diversiteit, tegen conformisme.

Terug