Vandaag geopend van 08.00 tot 20.30

Wijze van werken

Bel mij terug

Telefoonnummer*
 

Idente staat voor Identiteit. Het feit dat wij de tandheelkunde op geheel eigen wijze uitoefenen. Aan u om te bepalen of u bij ons past. Vandaar de video's op de homepage van deze website. De video's verstrekken informatie over onze werkwijze en educatie over (onze) mondzorg. https://www.idente.nl/past-idente-mondzorg-bij-u en https://www.idente.nl/wegwijs-in-de-mondzorg. Meer specifieke informatie over onze wijze van werken kunt u ook terecht bij het intakegesprek.

 • Onze werkwijze verschilt aanzienlijk van reguliere tandartsen in Gorinchem. Dit komt omdat wij bij- en nascholen in het buitenland. Wij hebben daardoor een internationaal perspectief op de mondzorg ontwikkeld. 
 • In onze benadering zijn wij geïnspireerd door het werk van de Amerikaanse tandarts John Kois. Wij maken vanuit verschillend invalshoeken een risicoanalyse van uw gebit gericht op de toekomst: er is geen vreugde te beleven aan de typisch Nederlandse middelmatige mondzorg.
 • Met middelmatig bedoelen wij niet dat reguliere tandartsen niet in staat zijn tot het maken van een mooie vulling of technisch niet vaardig zijn. Waar het om gaat is dat bij dit soort tandartsen behandelkeuzes en behandelbenaderingen zijn bepaald door wat ziektekostenverzekeraars wel of niet vergoeden. Voorts worden behandelkeuzes en behandelbenaderingen bij dit type tandarts bepaald door de wijze waarop marketing platforms zoals de 'de lieve tandarts' of het zogenoemde 'kwaliteitsregister tandartsen' willen dat uw tandarts u behandelt. Er is echter geen toekomst gerichte risicoanalyse van uw gebit. Men beperkt zich tot acute gebitsproblemen, tandsteen verwijderen en heel veel poetsles. Allemaal prima maar onvolledig. Chronische gebitsproblemen en toekomstgerichte mondzorg blijven buiten beeld. Hierdoor kan er er geen sprake zijn van optimale mondzorg. Het verschil tussen Idente Mondzorg en alle huis- tuin- en keukentandartsen in Gorinchem.
 • Bij Idente Mondzorg Gorinchem praktiseren wij de tandheelkunde in de volle omvang. Dat betekent dat u niet wordt verwezen voor behandelingen. Als wij dat al doen, dan gaat de tandarts altijd met u mee. Wij kiezen niet voor de multidisciplinaire benadering maar voor transdisciplinair samenwerken. Een belangrijke keuze om de patiënt centraal te blijven stellen. Meer informatie hierover zie Keurmerk Ideale Tandarts en ons beleid ten aanzien van de kwaliteit.
 • Onze wijze van werken verschilt van de reguliere tandarts die zich beperkt tot Nederlandse bij- en nascholing. Het intakegesprek duurt tot wel 2 uren. Er wordt een videopresentatie gemaakt en een mondzorgpaspoort. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Mondzorgpaspoort en Videopresentatie.
 • Bij Idente Mondzorg wordt een risicoanalyse gemaakt van uw gebit binnen vier fundamentele categorieën: Parodontaal, Biomechanisch, Functioneel en Esthetisch.
 • Parodontaal risico omvat de bedreigingen voor structuren die de tanden ondersteunen (kaakbot en tandvlees). De mate van actueel botverlies zegt iets over het risico op toekomstig botverlies en daarmee het risico op verlies van tanden en kiezen. Dit risico wordt mede beïnvloed door systemische (algemene) gezondheidsproblemen zoals diabetes en door life­style factoren zoals roken. Het risico kan worden beheerst door het veranderen van persoonlijke gedrag en een optimale mondhygiëne.
 • Het biomechanisch risico betreft de gevoeligheid voor het verlies van tandweefsel door cariës, erosie en/of breuk. Hoe hoger het risico op verval hoe groter het compromis zal zijn. Het aanpakken van factoren zoals de microbiologie, voeding en speeksel (droge mond) kan helpen het risico voor toekomstig verval te minimaliseren. Als tanden ernstig zijn aangetast door tandbederf, zou verwijdering en vervanging door tandheelkundige implantaten kunnen worden overwogen om het biomechanische risico te verlagen.
 • Functioneel risico heeft betrekking op hoe de tanden, kauwspieren en de kaakgewrichten met elkaar functioneren. De manier waarop de tanden op elkaar passen (occlusie) en de manier waarop de tanden t.o.v. elkaar bewegen (articulatie) worden geanalyseerd. Het gaat om het beoordelen van de krachten die ontstaan   tijdens het kauwen en die tot slijtagepatronen, fracturen en schade aan restauraties leiden (bijv. aan kronen of facings). 
 • Het dento-faciale risico (esthetiek) is gebaseerd op een beoordeling van ‘de lach’ en positie van de tanden ten opzichte van het gezicht. Bij mensen die weinig van hun tanden en tandvlees laten zien is het risico minimaal. Het esthetisch risico is hoger bij patiënten die meer van hun tanden en tandvlees laten zien. In deze gevallen moet zowel de tand als het tandvlees aandacht krijgen in het zorgplan. 

Waarom werken wij zo anders dan de reguliere tandartsen die u altijd gewend bent?
 • Wat opvalt is dat deze reguliere tandarts, ook wel door sommigen 'tandarts-algemeen practicus' genoemd, zich bezighoudt met een beperkte set acute en voor leken duidelijke zichtbare tandheelkunde problemen. Voor het overige kan worden verwezen naar de zogenaamde 'gedifferentieerde' tandarts. Dat is een tandarts die zich toegelegd heeft op één onderdeel van de tandheelkunde. Ook wel 'multidisciplinaire benadering' genoemd. Deze benadering maakt het echter niet langer mogelijk optimale mondzorg te verlenen.
 • De 'multidisciplinaire benadering' is een product van het zowel in breedte als diepte beperkt en middelmatig houden van bij- en nascholing. Hierdoor kan er geen sprake zijn van optimale mondzorg. Het gevolg is dat de tandarts middelmatig blijft en gedwongen is te verwijzen. Verwijzen in Nederland is een doel op zich geworden, aangestuurd door commerciële partijen die daar belang bij hebben.
 • De 'multidisciplinaire benadering', ook wel patient dumping genoemd, leidt tot angst of onzekerheid bij patiënten. U wordt van de ene onbekende tandarts naar de andere onbekende tandarts verwezen. De verwijzende tandarts verstaat zijn vak niet langer en is nog slechts kenniswerker die nog maar één kunstje kan. Ligt uw mondprobleem buiten zijn kunstje is verwijzen de enige optie. Toekomstgericht mondzorgadvies ontbreekt en verlies van overzicht en centrale sturing het onmiddellijke gevolg. Vroegtijdig verlies van gebitselementen en hoge herstelkosten zijn op langere termijn onvermijdelijk.
 • Verwijzen is altijd een fuik. Er zijn niet genoeg tandartsen die 'gedifferentieerd' zijn. Dit leidt tot wachtlijsten of wat erger is vraaguitval. Voor de 'gedifferentieerde' tandarts een dubieus verdienmodel. De reguliere tandarts zou u zelf moeten kunnen behandelen indien hij in Nederland maar toegang had tot een diepgaander niveau van bij- en nascholing. Dit wordt bewust geblokkeerd ten faveure van het verdienmodel van de 'gedifferentieerde' tandarts.
 • In Nederland is er in de mondzorg geen patiëntgerichte nascholing, maar verdienmodel gerichte nascholing. Dat heeft consequenties voor de wijze waarop de reguliere tandarts u benadert en behandelt.
 • De tandarts die verwijst houdt zijn vak niet goed bij. Hij onthoudt zich van en ontbeert dientengevolge de noodzakelijke kennis en kunde om u adequaat te helpen. De noodzaak om patiëntgericht bij - en na te scholen ontbreekt. De nascholing van de reguliere 'tandarts-algemeen practicus' in Nederland beperkt zich hoofdzakelijk tot het leren herkennen van problemen en wordt de tandarts geacht te verwijzen.
 • Nederland is uniek in het scherpe en gepropageerde onderscheid tussen de reguliere tandarts ook wel de algemeen practicus genoemd en zogenaamde 'gedifferentieerde' tandarts (een tandarts die nog maar een type behandeling doet). Buiten Nederland is het onderscheid niet aanwezig en is voor tandartsen alle noodzakelijke kennis voorhanden. In Nederland is niet alle kennis voor tandartsen toegankelijk. Hierdoor is er een sterke verwijscultuur ontstaan. Tandartsen kunnen in Nederland de tandheelkunde niet in de volle omvang uitoefenen.
 • Kortom, het niveau van bij- en nascholing in Nederland wordt bewust laag gehouden zodat het voor tandartsen nauwelijks meer mogelijk is de tandheelkunde in de volle omvang uit te oefenen. Het blijkt een verdienmodel onder meer voor 'gedifferentieerde' tandartsen; een economisch controle mechanisme voor ziektekostenverzekeraars en een strategische keuze van marketingplatforms als 'de lieve tandarts' en het zogenoemde 'kwaliteitsregister tandartsen'. Om de tandheelkunde in de volle omvang te kunnen blijven uitoefenen wijken wij voor onze bij - en nascholing dan ook uit naar het buitenland.
 • Idente Mondzorg kiest niet voor de multidisciplinaire benadering maar voor transdisciplinaire samenwerken. Dat betekent dat uw tandarts altijd aan de behandeling deelneemt en er zo nodig van leert om het later zelf toe te passen. Meer informatie vindt u in het Keurmerk Ideale Tandarts.
 • Wij zijn de eerste tandartspraktijk in Nederland die binnenkort gaat werken met een elektronisch patiëntendossier, het EPD. U maakt een account aan en krijgt elektronisch toegang tot uw tandartsdossier. Wij kunnen op deze wijze effectief met u communiceren en via een notificatie informatie die specifiek voor u bestemd is uploaden. Uw mondzorgpaspoort is tevens onderdeel van deze omgeving.
Terug