Vandaag geopend van 08.00 tot 17.00

Wijze van werken

Bel mij terug

Telefoonnummer*
 

Idente staat voor Identiteit. Het feit dat wij de tandheelkunde op geheel eigen wijze uitoefenen. Aan u om te bepalen of u bij ons past. Vandaar de video's op de homepage van deze website. De video's verstrekken informatie over onze werkwijze en educatie over (onze) mondzorg.

  • Onze werkwijze verschilt aanzienlijk van reguliere tandartsen in Nederland. Dit komt omdat wij onze bij- en nascholing in het buitenland doen. Wij hebben daardoor een internationaal perspectief op de mondzorg ontwikkeld.
  • U bent gewend dat de huis-tuin-en-keuken tandarts uw gebit onderzoekt. Misschien moet er een gaatje gevuld worden, tandsteen verwijderd. Deze reguliere tandarts maakt verder gebitsprothesen, kronen en bruggen en plaatst misschien een eenvoudig implantaat. Als het een beetje moeilijk wordt, verwijst de tandarts u naar een ander die de specifieke behandeling maar moet doen.
  • Wat opvalt is dat de reguliere tandarts, ook wel 'tandarts-algemeen practicus' genoemd, zich bezig houdt met een beperkte set acute tandheelkunde problemen. Voor het overige wordt verwezen naar de zogenaamde 'gedifferentieerde' tandarts. Dat is een tandarts die zich toegelegd heeft op één onderdeel van de tandheelkunde. Ook wel 'multidisciplinaire benadering' genoemd.
  • Bij Idente Mondzorg Gorinchem praktiseren wij de tandheelkunde in de volle omvang. Dat betekent dat u niet wordt verwezen voor behandelingen. Als wij dat al doen, dan gaat de tandarts altijd met u mee. Dit is een belangrijk aspect van de patiënt centraal stellen. Meer informatie hierover zie Keurmerk Ideale Tandarts en ons beleid ten aanzien van de kwaliteit.
  • De 'multidisciplinaire benadering' leidt tot angst en onzekerheid bij patiënten. U wordt van de ene onbekende tandarts naar de andere onbekende tandarts verwezen. De behandelend tandarts verstaat zijn vak niet langer en is nog slechts kenniswerker. Iemand die nog maar één kunstje kan. Toekomstgericht mondzorgadvies ontbreekt. Vroegtijdig verlies van gebitselementen het gevolg. Hoge herstelkosten op langere termijn onvermijdelijk.
  • De tandarts die verwijst houdt zijn vak niet goed bij. Hij of zij onthoudt zich daardoor van noodzakelijke kennis en kunde om u adequaat te kunnen helpen. De noodzaak adequaat bij - en na te scholen ontbreekt dan. De nascholing van de tandarts-algemeen practicus in Nederland beperkt zich voornamelijk tot het leren herkennen van problemen en dan verwijzen.
  • Nederland is uniek in het scherpe en gepropageerde onderscheid tussen de reguliere tandarts ook wel de algemeen practicus genoemd en zogenaamde 'gedifferentieerde' tandarts (een tandarts die nog maar een type behandeling doet). In het nabije buitenland is het onderscheid niet aanwezig en is voor alle tandartsen gespecialiseerde kennis voorhanden. Dit is in Nederland niet het geval. Niet alle kennis is voor tandartsen toegankelijk. Er is mede daardoor een sterke verwijscultuur ontstaan. Tandartsen kunnen tandheelkunde niet in de alle omvang uitoefenen.
  • De kwaliteit van de bij- en nascholing in Nederland wordt bewust laag gehouden zodat het voor tandartsen nauwelijks meer mogelijk is de tandheelkunde in de volle omvang uit te oefenen. Om de tandheelkunde in de volle omvang te kunnen blijven uitoefenen wijken wij voor onze bij - en nascholing uit naar het buitenland.
  • Onze wijze van werken verschilt van de reguliere tandarts die zich beperkt tot Nederlandse bij- en nascholing. Het intakegesprek duurt tot wel 2 uren. Er wordt een videopresentatie gemaakt en een mondzorgpaspoort. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Mondzorgpaspoort en Videopresentatie.
  • Wij zijn de eerste tandartspraktijk in Nederland die binnenkort gaat werken met een elektronisch patiënten dossier, het EPD. U maakt een account aan en krijgt elektronisch toegang tot uw tandartsdossier. Wij kunnen op deze wijze effectief met u communiceren en via een notificatie informatie die specifiek voor u bestemd is uploaden. Uw mondzorgpaspoort is tevens onderdeel van deze omgeving.
Terug