Wijze van werken

Bel mij terug

Telefoonnummer*
 

Behandelfilosofie, doelgroep en de kijk van Idente op mondzorg en tandheelkunde.

Idente is afgeleid van Identiteit. Het feit dat wij de tandheelkunde op eigen specifieke wijze uitoefenen, afwijkend van de heersende behandelcultuur van tandartsen in Nederland. U kent dat wel. Volle wachtkamers, u ligt 5 minuten de stoel, u wordt doorverwezen naar de mondhygiënist. Of u ziet de tandarts pas op het allerlaatste moment, maakt een kort praatje met de behandeld medewerker, gunt u een glimlach, een kort woord, kijkt zo nodig even in de mond en stuift weg naar de volgende klant. Misschien moet u worden doorverwezen voor een specifieke behandeling naar een andere onbekende kenniswerker binnen of buiten de praktijk. 

Herkent u dit scenario? Zo nee dan is men heel goed in staat gebleken u een 'goed gevoel' te geven. Zo ja, bent u dus een nummer die hooguit vriendelijk wordt bejegend. Daar zult u het mee moeten doen. Maar het gaat er uiteindelijk niet om dat de tandarts u een goed gevoel heeft. Waar het om gaat is dat u zeker weet dat de tandarts past bij uw gebitssituatie en in staat is u toekomstbestendig te behandelen. Steeds vaker gaan tandartspraktijken 'bedrijfsmatig' werken. Dat wil zoveel zeggen dat de tandarts niet langer onafhankelijk is en van 'bovenaf' te horen krijgt hoe hij u moet behandelen. Een onwenselijke ontwikkeling. Praktijken worden daarbij in grote getale overgenomen door private equity investeerders en zo onderdeel van een tandartsketen. U bent dan geen patiënt meer maar cliënt. Evenals u bij de bakker een brood koopt of een paar schoenen bij Zalando, kunt u bij dit soort praktijken een kroon kopen, een gevulde kies of een implantaat. Uw mond is een commodity geworden. Een gat met grondstof waar omzet uit te halen valt. En u? U moet gewoon gaan liggen, de mond opendoen. Doen zij de rest. One size fits all. Persoonlijke aandacht en oprechte interesse is vervangen door de marketingmanipulatie van het 'goede gevoel'. 

Bepaalde patiëntgroepen zijn op deze wijze niet adequaat geholpen. Met name patiënten met angst en mensen met complexe tandheelkundige problematiek hebben meer tijd en aandacht nodig. Deze mensen willen uitgebreid gezien en gehoord worden. Ze hebben een lange behandelgeschiedenis achter de rug met twijfelachtig resultaat. Ze willen dan ook begrijpen, inzicht verwerven en persoonlijke begeleid worden. Kortom maatwerk en aandacht. Op deze patiëntengroepen richt Idente Mondzorg zich. Iedereen is echter welkom ook als u de bedrijfsmatige benadering geen probleem vindt. Bij Idente Mondzorg gaat er wel een wereld voor u open. Hoe het anders kan en anders moet.

Bedrijfsmatige of bedrijfsgerichte mondzorg wordt verricht door veelal jonge tandartsen met weinig klinische ervaring en ander lager geschoold personeel. Complexe vormen van mondzorg wordt dan ook gemeden met onderbehandeling tot gevolg. De gebitsschade die dat tot gevolg heeft wordt pas op latere leeftijd manifest. Ook hier onderscheidt Idente Mondzorg zich van de tandartsketen. Patiënten komen bij ons voor een gebitsanalyse en duurzame mondzorg. 

Bij Idente Mondzorg wordt een risicoanalyse gemaakt van uw gebit binnen vier fundamentele categorieën: Parodontaal, Biomechanisch, Functioneel en Esthetisch. Onze werkwijze is uniek in Nederland.

 • Parodontaal risico. Omvat de bedreigingen voor structuren die de tanden ondersteunen (kaakbot en tandvlees). Het risico kan worden beheerst door het veranderen van persoonlijke gedrag en een optimale mondhygiëne.
 • Het biomechanisch risico. Betreft de gevoeligheid voor het verlies van tandweefsel door cariës, erosie en/of breuk.
 • Functioneel risico. Heeft betrekking op hoe de tanden, kauwspieren en de kaakgewrichten met elkaar functioneren. Tijdens het kauwen en die tot slijtagepatronen, fracturen en schade aan restauraties leiden (bijv. aan kronen of facings). 
 • Het dento-faciale risico. Esthetiek is gebaseerd op een beoordeling van ‘de lach’ en positie van de tanden ten opzichte van het gezicht. Hoe mooi zijn uw tanden als u lacht?
Om bovenstaande analyse mogelijk te maken omvat het totale intakegesprek:

 • Eerste consult: kennismaken, algemene informatie, mondonderzoek, lichtfoto's en  Röntgenfoto's (1 uur).
 • Mondzorgpaspoort en videoboodschap (1 uur).
 • Tweede consult: presentatie van bevindingen, bespreken behandelmogelijkheden (1 uur).
 • Bedenktijd.
 • Ondertekening begroting en afspraken tot behandeling.
U bent op zoek naar een tandarts? Let dan op het volgende.
Informatie en educatie.

 • Goede recensies, reviews, een mooie praktijk zeggen niets over de kwaliteit geleverde zorg.
 • Een praktijk heeft niet meer dan 5 behandelkamers en maximaal 3 tandartsen. Hoe groter de praktijk, hoe minder aandacht er voor u is.
 • Het intakegesprek duurt gemiddeld 2 uren.
 • Er zijn minimaal 5 lichtfoto’s van uw gebit gemaakt.
 • Alle verzamelde informatie wordt aan u begrijpelijk gepresenteerd op grootscherm.
 • Er wordt een mondzorgpaspoort en bij voorkeur een videopresentatie gemaakt.
 • Er zijn niet steeds wisselende tandartsen in de praktijk. U heeft een vaste tandarts.
 • De behandelend tandarts verwijst niet naar andere tandartsen.
 • De senior tandarts beoefent de tandheelkunde in de volle omvang.
 • Een tandarts die verwijst, houdt zijn vak niet goed bij.
 • Schaalvergroting leidt niet tot kwalitatieve, duurzame en geïnformeerde mondzorg.
 • Mijdt commerciële tandartsketens en grote groepspraktijken met meer dan 5 behandelkamers.

Kortom,

 • Is de praktijk onderdeel van een keten? – ons advies is een onafhankelijke kleinere groepspraktijk te zoeken, niet onderdeel van een keten.
 • Heeft de praktijk meer dan 5 behandelkamers? – ons advies ook hier zoek een kleinere groepspraktijk met meer persoonlijke aandacht.
 • Hoe lang duurt het intakegesprek? – 20-25 minuten is te weinig. Ga het gesprek aan. Vraag om een senior tandarts die een mondzorgpaspoort voor u kan maken.
 • Worden er 5 of meer lichtfoto’s gemaakt bij de intake? – Essentieel voor voorlichting met beeldpresentatie en mondzorgpaspoort. Niet het geval: zoek een praktijk die dat wel doet.
 • Heeft u een vaste tandarts of elke keer weer een ander? – steeds weer een andere tandarts boven uw hoofd is slecht voor de relatie, slecht voor het vertrouwen, slecht voor het overzicht, slecht voor uw mondgezondheid. Zoek een andere praktijk.
 • Verwijst de praktijk behandelingen naar een ander praktijk en hoe vaak? Zoek en tandarts die de tandheelkunde in de volle omvang doet en niet verwijst. Als onverhoopt wel moet verwezen gaat de tandarts met u mee. Leert hij er ook nog eens wat van. 
 • Wordt er gewerkt volgens het “meerstoelen concept”? – Informeer of u alleen door de tandarts kan worden. Zo niet, zoek een andere praktijk waar dat wel kan.
Idente Mondzorg praktiseert de tandheelkunde in de volle omvang. Dat betekent dat wij niet verwijzen naar andere tandartsen. Verwijzen wordt ook wel de multidisciplinaire benadering genoemd. Alle overige tandartspraktijken in Gorinchem verwijzen hun patiënten. De 'multidisciplinaire benadering' is een verwijstrend en verdienmodel in de mondzorg. Uw belang staat niet centraal maar het verdienmodel van de tandarts. Meer.
Terug